mutemet


Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

TEMSİL TAZMİNATI HESAPLAMA

657 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesi hükmü uyarınca bu Kanuna ekli Temsil Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına göre Temsil tazminatı göstergeleri belirlenmiştir.Memur maaş hesaplamasında kullanılan Temsil tazminatı maaş aylık katsayısının Temsil tazminatı göstergesi ile çarpımı sonucu Temsil tazminatı tutarı bulunur.Ödenecek Temsil tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, Temsil tazminatının %20'sini geçmesi halinde, Temsil tazminatının % 80'i asgari Temsil tazminatı olarak ödenir.2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi, 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurlu Kararının 3 ve 4 üncü maddesi

Temsil Tazminatı Miktarı: Temsil Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayısı

Temsil tazminatı memur emekli Tazminatı ve ikramiyesine etki eder mi ?

Temsil tazminatı toplam iki yıl Temsil görevi yaptıktan sonra emekliye ayrılanların emekli aylıkları, yararlandıkları en yüksek Temsil tazminatı göstergesi ve bu göstergeye karşılık gelen temsil/Temsil tazminatı göstergesi üzerinden hesaplanmaktadır.Temsil tazminatı emekliye ayrılan memurların memur emekli aylığına etki etmekte olup memur emekli ikramiyesine ise etki etmemektedir.

Temsil Tazminatından hangi kesintiler yapılır ?
-01.10.2008 sonrası işe girenlerden Sgk Prim kesilir.
-Damga vergisi kesilir.

Temsil Tazminatı miktarı ne kadardır ?

Ünvan göre Temsil Tazminat tutarını öğrenmek için aşağıdaki Temsil Tazminatı hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.

Kadro ve Görev Ünvanı

Temsil Tazminatı Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
memurmaasmutemeti@gmail.com